povozy - selský vůz

kočáry, povozy a sáně

kočárová spřežení ~ dvojspřeží selský vůz

dvojspřeží selský vůz z roku 1940 ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník  H+H stáj Kateřina dvojspřeží selský vůz z roku 1940 ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník  H+H stáj Kateřina

Selský vůz z roku 1940