povozy - lovecký kočár

kočáry, povozy a sáně

kočárová spřežení ~ dvojspřeží lovecký kočár

dvojspřeží ~ lovecký kočár ~ koně ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ lovecký kočár ~ koně ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ lovecký kočár ~ koně ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ lovecký kočár ~ koně ~ kočárová spřežení ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina

dobový lovecký kočár hraběte Österhaziho z roku 1814