povozy - hasičská stříkačka

kočáry, povozy a sáně

kočárová spřežení ~ dvojspřeží hasičská stříkačka

dvojspřeží ~ historická hasičská stříkačka z r. 1892, která je plně funkční ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ historická hasičská stříkačka z r. 1892, která je plně funkční ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ historická hasičská stříkačka z r. 1892, která je plně funkční ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina dvojspřeží ~ historická hasičská stříkačka z r. 1892, která je plně funkční ~ starokladrubský vraník ~ H+H stáj Kateřina

historická hasičská stříkačka z r. 1892, která je plně funkční