úvod

H+H stáj Kateřina H+H stáj Kateřina H+H stáj Kateřina H+H stáj Kateřina

Využijte možnosti projížďky v zápřeži starokladrubskými vraníky !!!


Nabídka:


Dovolujeme si Vám nabídnout poskytnutí těchto služeb:
  • vyjížďky do malebné přírody ve volném čase pro jednotlivce, rodiče s dětmi i pro celé skupiny. Překrásná je např. lokalita zříceniny hradu Zvířetice.
  • vyjížďku je možné spojit s prohlídkou zmíněných zřícenin
  • zajištění vybraných povozů u příležitosti svatby pro novomanžele i svatební hosty
  • zápřeže při oslavách významných životních událostí ( výročí svatby, promoce, rodinné oslavy )
  • využití spřežení jako doprovodného programu pro návštěvy hostů z tuzemska i ze zahraničí
  • možnost uskutečnění projížďky ve kterékoli Vámi stanovené lokalitě
  • možnost volby zápřeže dle Vašeho přání ( jednospřeží, dvojspřeží)
  • možnost účasti našich koní na dětských dnech, masopusty, obecní oslavy, adventy atd.
  • zápřež historické hasičské stříkačky z r. 1892, která je plně funkční
  • v zimním období Vám můžeme nabídnout i projížďku saněmi, která má však svá specifika-především musí být dostatek sněhu


www.stajkaterina.com - náše nové webové stránky

Zvuková pozvánka

Speciální nabídka – dvojspřeží s loveckým kočárem

H+H stáj Kateřina Kůň je pro nás přítel, se kterým zacházíme ohleduplně a tolerantně. Práce, kterou pro nás vykonává, je vždy přiměřená jeho schopnostem a fyzickým možnostem. Nikdy koně zbytečně nepřetěžujeme.
H+H stáj KateřinaV jezdectví jde o partnerství. Kůň Vám půjčí sílu, rychlost a eleganci, které jsou vždy větší než ty Vaše. Od Vás za to dostane Váš dozor, inteligenci porozumění, které jsou větší než ty jeho. Dohromady můžete dosáhnout bohatství, kterého každý sám nikdy nedosáhnete.“

Budeme velice rádi, pokud této naší nabídky využijete.
Pro bližší informace o vyjížďkách a cenových relacích nás můžete kontaktovat na
tel.č.+420 731 150 602 – p.Hladík Jiří.
Také nás samozřejmě můžete navštívit v naší provozovně: Hrdlořezy 27, Josefův Důl u Mladé Boleslavi.